SQL SERVER COMPATIBILITY_LEVEL değişikliği

DECLARE @Database VARCHAR(255) DECLARE @Table VARCHAR(255) DECLARE @cmd NVARCHAR(500) DECLARE @cmptlevel INT SET @cmptlevel = (SELECT max( cmptlevel) FROM master.dbo.sysdatabases) –select @cmptlevel DECLARE DatabaseCursor CURSOR FOR SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases …

Catastrophic failure

netsis – ndi ekranında Catastrophic failure hatası için; 1- db bağlantısı hatalı yapılmıştır. 2- kod içerisinde kapatılmamış kod satırı bulunmaktadır. 3- ndi’a eklenmiş gridin sql string degeri yazılmamış olabilir. bu …

Netsis Btrans Elektrik-Abone Xml Aktarımı

Gelir idaresi başkanlığı – BTRANS sistemine Netsis üzerinde kesilen faturaların xml formatı olarak aktarılması, aylık değişen abone bilgilerinin xml formatı olarak aktarılması işlemlerini gerçekleştirir. Abone bilgilerine göre girilen faturalar detaylı …

Netsis Veritabanı Yedekleme Programı

Ücretsiz veri tabanı yedekleme programları 1. Program : http://sqlbackup.codeplex.com/ 2. Program http://sqlbackupandftp.com/ Özellikle tercih edilecek program, mail atma, ftp yükleme gibi ek işlemleri var. Ücretsiz versiyonu Günlük 2 database için …