Borç Alacak Yaşlandırma İcmali – Grup Bilgileri Ekleme

‘traporform ‘raporform ‘onnetscrsys_raporkapanis set RS=netsiscore.NetLibDB.GetNewQuery KONTROL=0 RaporBook.TextRC(1, 15) = “Grup Kodu” RaporBook.TextRC(1, 16) = “Kod 1” RaporBook.TextRC(1, 17) = “Kod 2” RaporBook.TextRC(1, 18) = “Kod 3” RaporBook.TextRC(1, 19) = “Kod …

Rapor Ekranında Script Girişi

referans: http://www.netsisdeveloper.com/index.php/2009/11/dinamik-kodlama-ile-standart-raporlara-kolon-eklemek/#more-388 Lokal depo bakiye listesine toplam alanı eklemek için; RaporForm nesnesinin “onnetscrsys_raporkapanis” olayına aşağıdaki kodu yazıyoruz; sonkolon = RaporBook.LastCol + 1 sonsatir = RaporBook.LastRow – 6 RaporBook.TextRC(3, sonkolon) = …