SqlExpress Profiler

ExpressProfiler (aka SqlExpress Profiler) is a simple but good enough replacement for SQL Server Profiler with basic GUI No requirements, no installation. Can be used with both Express and non-Express …

SQL Server Suspect Data Kurtarma

Suspect durumuna düşmüş bir SQL Server veritabanınızı; veri kayıplarını da gözönüne alarak aşağıdaki komutları ard arda çalıştırarak kurtarabilirsiniz: EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabaniAdi’; ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘VeritabaniAdi’) ALTER DATABASE …