SQL Server Suspect Data Kurtarma

Suspect durumuna düşmüş bir SQL Server veritabanınızı; veri kayıplarını da gözönüne alarak aşağıdaki komutları ard arda çalıştırarak kurtarabilirsiniz: EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabaniAdi’; ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘VeritabaniAdi’) ALTER DATABASE …

Cari hareket dökümünün istenilen şekilde alınması

vadeye göre sıralı, döviz bazında borç alacak bakiye dökümü için yapılmış bir script. Dim query, querycount set rs = netsiscore.NetLibDB.GetNewQuery set rscount = netsiscore.NetLibDB.GetNewQuery query = “SELECT CH.*, ISNULL(DV.ISIM,’TL’) DOVIZ_ISIM …