Catastrophic failure

netsis – ndi ekranında Catastrophic failure hatası için; 1- db bağlantısı hatalı yapılmıştır. 2- kod içerisinde kapatılmamış kod satırı bulunmaktadır. 3- ndi’a eklenmiş gridin sql string degeri yazılmamış olabilir. bu …